Sunday, December 3, 2023
உள்நாடுமுக்கிய செய்திகள்

விஞ்ஞான பீட டிப்ளோமாதாரிகள் 8 ஆயிரம் பேரை ஆசிரியர் சேவையில் இணைத்துக்கொள்ள நடவடிக்கை

Share Button

விஞ்ஞான பீட டிப்ளோமாதாரிகள் எண்ணாயிரம் பேரை ஆசிரியர் சேவைக்கு இணைத்துக் கொள்ள கல்வி அமைச்சு தயாராகி வருகிறது. இவ்வாறு நியமனம் பெறவுள்ள ஆசிரியர்கள் நாட்டின் வெற்றிடமாக உள்ள பாடசாலைகளுக்கு நியமிக்கப்பட உள்ளனர். அறிவியல், கணிதம், ஆங்கிலப் பாடங்களுடன் தொடர்புடைய பல பாடசாலைகளில் ஆசிரியர் வெற்றிடங்கள் காணப்படுகின்றன.
எதிர்வரும் பாடசாலை தவணைக்கு முன்னர் இந்த ஆசிரியர்களை நியமிக்க கல்வி அமைச்சு தயாராகி வருகிறது. அதற்கான தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...