Sunday, December 3, 2023
உள்நாடுவா்த்தகம்

நாட்டுக்குத் தேவையான முதலீடுகளை கவர்ந்திழுப்பதற்கான தொடர்ச்சியான வேலைத்திட்டம்

Share Button

நாட்டுக்குத் தேவையான வெளிநாட்டு முதலீட்டை கவர்ந்திழுப்பதற்கான வேலைத்திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்கமைய, வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்குத் தேவையான வசதிகளும் வழங்கப்படவிருக்கின்றன. முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பொருத்தமான இடங்களும் அடையாளம் காணப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...