ரயில் தொடர்பான தகவல்களை விசாரிப்பதற்கும், முறைப்பாடு செய்வதற்கும் விசேட தொலைபேசி இலக்கம் – 1971

Share Button

ரயில் தொடர்பான தகவல்களை விசாரிப்பதற்கும், முறைப்பாடு செய்வதற்கு ஏற்ற விதத்தில் 1971 என்ற அவசர தொலைபேசி இலக்கம் இன்று காலை 7 மணி முதல் 24 மணி நேரமும் இயங்கும் என ரயில் பொதுமுகாமையாளர் தம்மிக்க ஜெயசுந்தர தெரிவித்துள்ளார். ரயில் புறப்படும் நேரம், ஆசனங்களை ஒதுக்குதல், ரயில் கட்டணம் தொடர்பான தகவல்கள், பாதுகாப்பு சேவை, ரயில் குறுக்குப் பாதையில் இடம்பெறும் சிக்கல்கள் உள்ளிட்ட பல தகவல்களையும் குறைபாடுகளையும் இதன்மூலம் முன்வைக்க முடியும். மும்மொழிகளிலும் சேவையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...