பிரதான சட்டங்கள் சிலவற்றை மறுசீரமைக்க நடவடிக்கை

Share Button

பிரதான சட்டங்கள் சிலவற்றை மறுசீரமைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. குற்றவியல் வழக்கு மற்றும் தண்டனை சட்டக் கோவையும் மறுசீரமைக்கப்படவுள்ளன. தற்காலத்திற்கு பொருத்தமான வகையிலும், நவீன தொழில்நுட்ப வழிமுறைகளுக்கு ஏற்புடையதாகவும் இந்த சட்டங்களை மறுசீரமைப்பது நோக்கம் என்று இராஜாங்க அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த தெரிவித்துள்ளார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *