இலங்கையின் பொருளாதாரம் இந்த வருடத்தில் ஐந்து வீத வளர்ச்சியை எய்தும் என சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது

Share Button

இலங்கையின் பொருளாதாரம் இவ்வருடத்தில் ஐந்து வீத வளர்ச்சியை எய்தும் என மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது. கொவிட் நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் நாட்டின் பொருளாதாரம் ஸ்தீரத் தன்மையை எட்டியுள்ளது.

இதேவேளை, இவ்வருடத்திற்கான ஏழாவது நிதிக் கொள்கைத் திட்டத்தினை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

வாகன இறக்குமதி பற்றி விரைவில் அரசாங்கத்திற்கு எழுத்துமூலம் அறிவிப்பதற்கு எதிர்பார்ப்பதாக மத்திய வங்கியின் ஆளுனரான அஜித் நிவாட் கப்ரால் தெரிவித்துள்ளார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *