கிழக்கு மாகாணத்தில் 567 பாடசாலைகள் எதிர்வரும் 21ஆம் திகதி திறக்கப்படும் என மாகாண ஆளுனர் அறிவிப்பு

Share Button

கிழக்கு மாகாணத்தில் 200க்கும் குறைவான மாணவர்களைக் கொண்ட 567 பாடசாலைகள் எதிர்வரும் 21ஆம் திகதி திறக்கப்படும் என மாகாண ஆளுனர் அனுராதார யஹம்பத் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கான சகல ஏற்பாடுகளும் பூர்த்தி அடைந்திருப்பதாக அவர் கூறினார். சிசு செரிய பஸ் வண்டிகள் மாணவர்களின் போக்குவரத்திற்காக ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *