மேல் மாகாணத்தில் வாகன வருமான வரிப்பத்திரம் விநியோகி;க்கும் நடவடிக்கை இரண்டு வாரங்களுக்கு இடைநிறுத்தம்

Share Button

மேல் மாகாணத்தில் வாகன வருமான அனுமதிப் பத்திரம் வழங்கும் நடவடிக்கைகள் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இன்று முதல் 26ஆம் திகதி வரை வாகன வருமான அனுமதிப் பத்திரம் வழங்கும் நடவடிக்கைகள் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்படவுள்ளதாக மேல் மாகாண தலைமைச் செயலாளர் தெரிவித்தார். கணினி அமைப்பில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள புதுப்பித்தல் பணிகள் காரணமாக இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *