தனியார்துறை ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் குறைந்தபட்ச வயதில்லை அறுபது வரை அதிகரிப்பு           

Share Button

தனியார்துறை ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் குறைந்த பட்ச வயதெல்லையை திருத்தி அமைப்பது தொடர்பான ஆரம்ப கட்ட பேச்சுவார்த்தை பிரதமர் தலைமையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஆடை கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக துறை சார்ந்த கொள்கை மற்றும் சட்ட ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்யும் குழுவின் அனைத்து தரப்பினரதும் பங்கேற்புடன் தொடர்ந்தும் இடம்பெற்று வருகின்றது குறைந்த பட்ச வயதெல்லையை திருத்தி அமைப்பது தொடர்பான சட்டமூலத்தை வகுக்கும் நடவடிக்கைக்கு கடந்த மார்ச் மாதத்தில் அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியது இதன்வழி உத்தேச சட்ட மூலத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் தினத்தன்று ஐம்பத்து இரண்டு வயது நிரம்பாத ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதை 60 வயது வரை நீடிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய தினம் ஐம்பத்து இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயது 3 பிரிவின் கீழ் உயர்ந்த பட்ச வயதெல்லையை 59 வரை நீடிப்பதற்கு ஒழுங்குகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தனியார்துறை ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயது எல்லையை தீர்மானிக்கும் சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது. தொழில் அமைச்சர் முன்வைத்த இந்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *