ஏழு வருடங்களின் பின்னர் ‘லங்கா சதொச’ இலாபமீட்டும் நிலைக்கு மாறியுள்ளது

Share Button

ஏழு வருடங்களின் பின்னர் ‘லங்கா சதொச’ இலாபமீட்டும் நிலைக்கு மாறியிருக்கிறது. வரலாற்றில் அதிக வருமானமாக 400 கோடி ரூபா செப்ரெம்பர் மாதத்தில் பெறப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார். நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் ஊழல் மிகுந்த நிலையமாக லங்கா சதொச நிறுவனம் மாறியிருந்ததாகவும் அது தற்போதைய அரசாங்கத்தினால் பொறுப்பேற்கப்பட்ட போது 20 ஆயிரம் பில்லியன் ரூபா நட்டத்தில் இருந்ததாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *