ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் 18 வயதிற்கு மேற்பட்டோருக்கு மூன்றாவது பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக பைஸர்; தடுப்பூசியை வழங்க அனுமதி

Share Button

ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளிலுள்ள 18 வயதிற்கு மேற்பட்டோருக்கு மூன்றாவது பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக பைஸர் தடுப்பூசியை செலுத்துவதற்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் மருத்துவக் கண்காணிப்பு அமைப்பு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. அதன்படி, இரண்டாவது தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு, ஆறு மாதத்திற்குப் பின்னர் மூன்றாவது தடுப்பூசியை செலுத்திக்கொள்ள முடியும். ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இரண்டு கொவிட் தடுப்பூசிகளை செலுத்தும் வேலைத்திட்டம் தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதனால், அங்கு கொரோனா பரவல் ஓரளவு கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதுடன், மூன்றாவது தடுப்பூசி செலுத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *