அவுஸ்திரேலியா – சர்வதேச நாடுகளுக்கான தனது ‘எல்லைக் கட்டுப்பாடுகளை’த் தளர்த்தத் தீர்மானம்

Share Button

அவுஸ்திரேலியா – சர்வதேச நாடுகளுக்கான தனது ‘எல்லைக் கட்டுப்பாடுகளை’த் தளர்த்தவுள்ளது. எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் என்று அந்நாட்டுப் பிரதமர் ஸ்கொட் மொரிஸன் அறிவித்திருக்கிறார். இதன்படி, அவுஸ்திரேலியா 18 மாத காலங்களின் பின்னர் சர்வதேச நாடுகளுக்கான எல்லையைத் திறக்கவுள்ளது. எனினும், தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள் மாத்திரமே அந்நாட்டிற்குள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *