பண்டிகைக் காலத்தில கேசிற்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என லிற்றோ கேஸ் நிறுவனம் அறிவிப்பு

    பண்டிகைக் காலத்தில் கேஸ் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதற்கு இடமளிக்கப்பட மாட்டாது என லிற்ரோ கேஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. கொள்வனவுக் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்ட ஒரு தொகை கேசை

Read more

இலங்கைக்கு முதலீட்டாளர்களின் வருகையில் அதிகரிப்பு

    இலங்கைக்கு முதலீட்டாளர்களின் வருகை படிப்படியாக அதிகரித்து வருவதாக ராஜாங்க அமைச்சர் திலும் அமுனுகம தெரிவித்துள்ளார். நாட்டில் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை உருவாகியிருப்பதனால் இந்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்

Read more

விளக்கமறியலில் வைப்பதற்குப் பதிலாக சந்தேக நபர்களை வீட்டுக்காவலில் தடுத்து வைப்பது பற்றி புதிய சட்டம்

    விளக்கமறியலில் வைப்பதற்குப் பதிலாக சந்தேக நபர்களை வீட்டுக் காவலில் தடுத்து வைப்பது பற்றிய புதிய சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என ராஜாங்க அமைச்சர் அனுராத ஜயரத்ன

Read more