அருண இணையதளம் வெளியிட்டிருக்கும் செய்தி போலியானது

அருண இணையதளம் இலங்கை ஒலிபரப்புக்கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர் தொடர்பில் வெளியிட்டிருக்கும் செய்தி போலியானது. அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தொடர்பில் இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர் ஹட்சன் சமரசிங்க தெரிவித்ததாக,

Read more

கடமை நிமித்தம் மற்றும் அன்றாட நடவடிக்கைகளுக்காக இன்று முதல் போதுமானளவு பஸ் வண்டிகளைச் சேவையில் ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை.

கடமை நிமித்தம் மற்றும் அன்றாட நடவடிக்கைகளுக்காக இன்று முதல் போதுமானளவு பஸ் வண்டிகளைச் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதாக இலங்கை போக்குவரத்துச் சபையின் பிரதி பொது முகாமையாளர் பண்டுக சுவர்ணஹன்ச

Read more

தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்ட பின்னர் பேணவேண்டிய சுகாதார வழிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது.

‘தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு’ இன்று அதிகாலை 4.00 மணிக்குத் தளர்த்தப்பட்டது. ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்ட பின்னர் பின்பற்ற வேண்டிய சுகாதார வழிகாட்டல்களை சுகாதார அமைச்சு நேற்று வெளியிட்டது. இதன் பிரகாரம்,

Read more